Равнището на безработица в Шуменско достигна 10% през юли - Телевизия Шумен

10% достигна равнището на безработица в Шуменска област през месец юли. По данни на Дирекция “Регионална служба по заетостта” – гр. Варна броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта e 6 294, с 397 повече спрямо предходния месец юни. В град Шумен броят на безработните е 1 292, с 90 повече спрямо юни. Равнището на безработица в града е 3,6%, с 0,3 процента пункта по–високо от предходния месец.
На работа през седмия месец на тази година са постъпили 260 безработни, от които почти 96% – на първичния трудов пазар. През месеца в трудова заетост са устроени 35 младежи на възраст до 29 години, както и 34 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).
Заявените в бюрата по труда от областта работни места са общо 386. На първичния пазар са обявени 383 работни места. Най-много кадри се търсят в преработващата промишленост (151). Следват търговия (45), селско, горско и рибно стопанство (37), транспорт, складиране и пощи (37), държавно управление (34), административни и спомагателни дейности (22) и образование (15). По мерки за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са заявени три работни места.

Безработицата в област Шумен намалява

Нивото на безработица в региона се запазва

Вижте повече новини във Facebook и Youtube.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *