Стартира програмата за профилактика и рехабилитация на НОИ - Телевизия Шумен
Стартира програмата за профилактика и рехабилитация на НОИ

От 1 април стартира програмата за профилактика и рехабилитация на НОИ, която ще се осъществява в 52 балнеохотели и специализирани болници за рехабилитация. Това съобщиха от Териториалното поделение на НОИ – Шумен.
Програмата за едно лице е с продължителност 10 дни, като цената на нощувките и частична помощ за храна в размер на 8.00 лв. за всеки ден от престоя се поема от средствата на държавното обществено осигуряване.
Всяко лице, за сметка на бюджета на ДОО, има право да ползва до четири основни диагностични и терапевтични процедури дневно. Паричните помощи за профилактика и рехабилитация от НОИ се предоставят еднократно за всяка календарна година и право за ползването им имат осигурените лица за общо заболяване, майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест, ако за тях са били внесени или дължими осигурителни вноски за 6 последователни календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда профилактиката и рехабилитацията.
Право за ползване на програмата имат и лицата с лична пенсия за инвалидност, които не са навършили съответната възраст за пенсиониране за осигурителен стаж и възраст и срокът на инвалидността в експертното решение на ТЕЛК не е изтекъл.
Задължително условие за ползване на програмата е заболяването да е диагностично уточнено и лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.
Необходимите документи за ползване на програмата са: медицинско направление от лекуващия лекар, документ за самоличност (за справка), документ по образец, удостоверяващ осигурителните права на лицето, всички медицински документи, доказващи заболяването според конкретния случай, ако има – валидно експертно решение на ТЕЛК, копие на експертно решение за признаване на професионална болест.
Желаещите лица за профилактика и рехабилитация представят посочените документи в ТП на НОИ по постоянен или настоящ адрес, в срок до 10 работни дни преди датата на постъпване при изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация.
От 1 април, в стая № 310 на III етаж в административната сграда на ТП на НОИ – Шумен, от 08.00 часа до 12.00 часа, се приемат документи, извършва се заверка на медицинското направление и се издават удостоверения за профилактика и рехабилитация.
Допълнителна информация може да бъде получена на телефони: 054/85-58-65, от служителите в стая № 310, от информационното табло на ІІІ-ти етаж в ТП на НОИ – Шумен и от официалната интернет страница на НОИ – меню „Обезщетения”, подменю “Профилактика и рехабилитация”.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *