Търг за отдаване под наем на земеделски земи - Телевизия Шумен
Търг за отдаване под наем на земеделски земи

Община Шумен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи с начин на трайно ползване (пасища, мери и ливади) за стопанската 2022/2023 година. Търгът ще се проведе на 21 септември от 10.00 часа в зала № 304 на Общината.
Тръжната документация се получава в стая 370 след предварително заплатена такса на касите в Центъра за информация и услуги на първия етаж в общинската администрация или по банков път. Заявления за участие в търга заедно с всички необходими документи се подават в запечатан непрозрачен плик на гише № 3 в информационния център на общината в срок до 16.00 часа на 20 септември.
До участие в търга се допускат само собственици на пасищни селскостопански животни и лица, които поемат задължение да поддържат терените в добро земеделско и екологично състояние.
При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе при същите тръжни условия на 28 септември от 10.00 часа в зала № 304 на общинската администрация. Пълните условия за участие в тръжната процедура са публикувани на официалния сайт на Община Шумен в секция „Търгове“. Допълнителна информация може да се получи на телефон 054/ 857 710 в общинската администрация.

Търг за отдаване под наем на земеделски земи

Търгове за земеделски площи

Вижте повече новини във Facebook и Youtube.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *