Търг за отдаване под наем на земеделски земи - Телевизия Шумен

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи с начин на трайно ползване „пасища, мери и ливади“ за срок от една стопанска година – 2023/2024 г. ще се проведе на 20 юли от 10.00 часа в зала 363 на Община Шумен. До участие в търга се допускат само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

Тръжната документация за всяко землище поотделно се получава в стая 370 след предварително заплатена такса на касите в Центъра за информация и услуги на първия етаж в общинската администрация или по банков път. Заявления за участие в търга заедно с всички необходими документи се подават в запечатан непрозрачен плик на гише № 3 в информационния център до 16.00 часа на 19 юли.

 

Пълните условия за участие в търга са публикувани на официалния сайт на Община Шумен в секция „Търгове“. Допълнителна информация може да се получи и на телефон 054/ 857 710.

При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе при същите тръжни условия на 27 юли от 10.00 часа в зала 363 на общинската администрация.

Търг за място в Централната търговска зона на Шумен

Търгове за продажба на имоти

Публични търгове с явно наддаване

Вижте повече новини във Facebook и Youtube.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *