Акция по залесяване - Телевизия Шумен

Залесяване по повод Международния ден на горите – 21 март организира Природен парк „Шуменско плато“ съвместно с ученици от Средно училище „Сава Доброплодни“ и потребители и служители от Центъра за рехабилитация за хора със зрителни увреждания. Новите дръвчета ще радват посетителите на лесопарк „Кьошковете“.
Петокласниците научиха повече за лесовъдската професия и начините на залесяване и приложиха на практика знанията си. Експертите от парка показаха семена от най-разпространените дървесни видове в региона и обясниха каква е ролята на лесовъда за създаването и отглеждането на горите. Дръвчетата са предоставени от Държавното горско стопанство – Шумен, а една от фиданките е дарение от Центъра за рехабилитация за хора със зрителни увреждания.
Международният ден на горите е определен по инициатива на 23-ата сесия на Европейската конфедерация по земеделие, проведена през ноември 1971 г. и e подкрепена от Организацията на ООН по прехрана и земеделие. Целта е да се фокусира вниманието върху ефективното стопанисване и опазване на всички гори на планетата с техния разнообразен животински и растителен свят.
Горите заемат 90% от площта на ПП „Шуменско плато“. В парка се срещат 535 вида висши растения, от които 64 са с природозащитен статус. Установени са над 240 вида гръбначни животни, 345 вида безгръбначни и 28 вида земноводни и влечуги.

Урок в Горското училище

54 декара нова гора

Залесиха 39 нови декара гора

Благодарност към доброволците и покровителите на Шуменското плато

Вижте повече новини във Facebook и Youtube.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *