"Европа директно" през 2023 - Телевизия Шумен

Отиващата си година беше интересна и вълнуваща с предизвикателствата и възможностите, които се изправиха пред нас.

В 20 различни инициативи дискутирахме с деца и възрастни европейското ни бъдеще, плана на ЕС за ускоряване на прехода към чиста енергия и съпътстващите го възможности и предизвикателства, ползите и опасенията от приемането на България в еврозоната, възможностите за кариерно развитие и обучение в ЕС, навлизането на дигиталните услуги в нашия живот и нуждата от цифрови умения на всички нива.

Започнахме годината с разговори за еврото с ученици и учители от ПГИ по икономика в Шумен. Това беше само начало на разговора, който предстои да водим с различни обществени групи и през 2024 г.

Продължихме с дейности, свързани с опазването на околната среда и кръговата икономика чрез обособяване на зони за размяна на вещи в три квартала на Шумен и в две училища: СУ „Свети Седмочисленици“ в Търговище и ППМГ „Н. Попович“ в Шумен.

Тази инициатива, която беше във връзка с Европейския зелен пакт, привлече повече от 800 души, които си размениха използвани предмети, като по този начин дадоха нов живот и смисъл на старите вещи и обсъдиха в неформална обстановка екологията, кръговата икономика и опазването на ресурсите.

50 учители от шуменска област участваха в обученията „Да преподаваме Европа“ и „СТЕМ в детската градина“. Участниците в тях получиха нови знания и инструменти, които могат да използват в пряката си работа.  Обсъдени бяха възможности европейските теми и ценности да бъдат представени по подходящ начин на деца и родители.

На учители и на работещи в читалища бяха представени и Механизмът за възстановяване и устойчивост,  елементът „Следващо поколение ЕС“ (2021-2024 г.) и Планът за възстановяване на Европа.

На Европейската година на уменията посветихме експозицията „Европа на младите“, открита в Деня на Европа. Изложбата подготвиха студенти от шуменския университет от специалностите НУПЧЕ, ПУНУП и Педагогика на обучението по техника и технологии. На събитието присъстваха и учители от Франция, Испания, Италия, Румъния.

С общи инициативи чествахме Деня на Европа заедно с дългогодишните ни приятели от детските градини „Светулка“, „Братя Грим“ и ППМГ „Нанчо Попович“, Професионалната гимназия по облекло, хранене и химични технологии “Проф. д-р Асен Златаров” в Шумен и от СУ „Свети Седмочисленици“ в Търговище и с новите ни партньори от шуменското СУ „П. Волов“ и от Звено ЦНСТДБУ и ЦОП  /„Центрове за настаняване от семеен тип за деца /младежи без увреждания и Център за обществена подкрепа”/ в Попово.

Повече от 200 души на различни възрасти от Шумен и Търговище участваха във  форуми, свързани с информационната и медийна грамотност.

Хора от 16 до 70 години се учиха да мислят критично, да правят информиран избор в интернет и да останат в безопасност.

Обсъждахме предизвикателствата пред всеки от нас, свързани с дезинформацията в социалните мрежи, начините за справяне и превенция.

В Европейската година на уменията говорихме за това колко е важно за всеки от

нас формирането на умения и компетентности в областта на цифровите технологии.

Акцент на дългогодишната ни капания „Европа за нас“ през 2023 г. беше „REPowerEU”. На мобилни щандове в селата: Тимарево и Троица (общ. Шумен) и в гр. Попово и с. Буховци (обл. Търговище) бяха представени информационни материали за различни  европейски приоритети и политики.

Интерес предизвиква рубриката, която осъществяваме с радио Шумен, наречена „Новите нашенци“. Там срещаме хората от Североизтока с новите нашенци – чужденци, които са намерили своя втори дом, личностна и професионална реализация в Шумен и региона. Радио-рубриката се излъчва 2 пъти месечно в събота сутрин и представя интервюта с чужденци, живеещи в региона на Шумен и Търговище.

Основната цел на инициативата е да подкрепи двустранния процес на интеграция между чужденците и приемащото общество, като по позитивен начин се противопостави на ксенофобията, дискриминацията, речта на омразата и дезинформацията.

Чрез интрнет сайта и фейсбук страницата на центъра продължихме да популяризираме годишните приоритети за 2023 г. сред гражданите на области Шумен и Търговище.

Отговорихме на десетки въпроси на граждани от ЕС и от трети страни по телефон, електронна поща, в персонални срещи.

Радостни сме, че през цялата година можехме да разчитаме на лекторите: д-р Ангел Ангелов, Анета Милева, Виолета Маразова, Деница Колева, д-р Евгения Михова, д-р Иван Капралов, д-р Мая Господинова, Хрисимира Милкова.

Благодарим и на всички институции, които ни партнираха!

Вече поглеждаме и към 2024 година.

Дейностите на центъра за следващата година са свързани преимуществено с предстоящите през м. юни 2024г. избори за европейски парламент, като акцентите в комуникационната дейност падат върху засилване на изборната активност на гражданите, разясняване на ролята на европейските депутати и най-вече работа с младите хора, които ще гласуват за първи път.

Друга важна тема за комуникация е предстоящото приемане на еврото и етапите на прехода към европейската валута. Част от заложените в програмата на центъра дейности ще бъдат свързани с прехода към зелена икономика, цифровизация, енергийна независимост, правата на европейските граждани, заетост, възможности за кариерно развитие, обучение и пътуване в Европа.

 

Вижте повече новини във Facebook и Youtube.

 Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *