Информационна кампания за мерките по еврофондове - Телевизия Шумен
Информационна кампания за мерките по еврофондове

Областният информационен център в Шумен започва разяснителна кампания по няколко актуални програми финансирани с евросредства. Помощта е безвъзмездна и е насочена към селските стопанства.
„Може би около три или четири актуални процедури ще можем да представим в рамките на тази кампания. Правим я съвместно с Териториалния областен отдел на Националната служба за съвети в земеделието. Тъй като ще представяме и процедури по програмата за развитие на селските райони“, обясни Галина Минчева, управител на ОИЦ-Шумен.
24 600 000 евро е бюджетът на мярката за подпомагане на млади фермери. Само регистрираните земеделски стопани между 18 и 40 години ще могат да получат до 25 000 евро. Ще бъде представена и мярка за развитие на вече съществуващи стопанства, която ще подпомага с до 15 000 евро всеки кандидатствал. С предимства ще бъдат тези притежаващи образование в сферата на селското стопанство.
„Освен това ще представим норвежки финансов механизъм и актуалната процедура, която е за проекти, които се правят за талантливи роми най-общо казано. Много е дълга програмата като наименование, най-общо казано – насърчаване на културното многообразие и приобщаването на ромската общност към културното наследство“, каза още Минчева.
Тук предоставяните средства са от 25 000 евро до 75 хиляди евро, като проектите могат да бъдат и съвместни.
„Проект “Красива България“ също с процедурите за общини, които са свързани с подобряване на тяхната материална база – ремонти на училища, детски градини, изобщо обекти от общинската и държавна инфраструктура. Тази програма стартира, както всяка година по това време стартира на 13 септември и крайната дата за кандидатстване е 7 януари“, допълни Минчева.
Посещенията в рамките на разяснителната кампания по общини в Шуменска област ще се извършват по график до 8 октомври. За община Шумен срещата е насрочена на 27 септември.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *