Избират съдебни заседатели - Телевизия Шумен

Общинският съвет в Шумен открива процедура за избор на съдебни заседатели към Шуменския окръжен съд за мандат 2023 – 2026 година. Кандидатите за съдебни заседатели трябва да отговарят на следните изисквания:

 1. Да са дееспособни български граждани;
 2. Да са на възраст от 21 до 68 години;
 3. Да имат настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатстват;
 4. Да имат завършено най-малко средно образование;
 5. Да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 6. Да не страдат от психични заболявания;
 7. Да не са съдебни заседатели в друг съд или ако са такива, да декларират пред Общински съвет Шумен, че ако бъдат избрани, ще подадат молба за напускане в съда, в който мандатът им все още не е изтекъл до датата на полагане на клетва пред Шуменския окръжен съд;
 8. Да не са общински съветници от съдебния район, за който са избрани;
 9. Да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
 10. Да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който са избрани;
 11. Да не са били съдебни заседатели за повече от два последователни мандата към Шуменския окръжен съд.


Документи, които следва да подадат кандидатите за съдебни заседатели до Общински съвет Шумен:

 1. Молба в свободен текст, в която задължително трябва да бъдат вписани телефонен номер за обратна връзка, както и имейл на кандидата.
 2. Подробна автобиография, подписана от кандидата;
 3. Нотариално заверено копие от дипломата за завършено образование;
 4. Медицинско удостоверение за това, че кандидатът не страда от психическо заболяване;
 5. Две препоръки и данни за контакт с двете лица, които са направили препоръките, към които общинските съветници да се обръщат за допълнителна информация по препоръките;
 6. Мотивационно писмо;
 7. Писмено съгласие;
 8. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт;
 9. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 година.

Обстоятелството, че кандидатът не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията, се установява служебно от комисията и не е необходимо кандидатите да представят свидетелство за съдимост.

В случай, че кандидатът за съдебен заседател в Шуменския окръжен съд е съдебен заседател в друг съд, той трябва да декларира пред Общински съвет Шумен, че ако бъде избран, ще подаде молба за прекратяване на правомощията му в съда, в който мандатът му не е изтекъл, преди полагане на клетвата като новоизбран съдебен заседател в Шуменския окръжен съд.

Срок за подаване на документите от кандидатите за съдебни заседатели:  от 1 юни 2022 година до 20 юни 2022 година включително на гише №3 в сградата на община Шумен.

Комисията за избор на съдебни заседатели ще проведе изслушване на кандидатите в публично заседание на 12 и 13 юли 2022 година, като за него ще бъдат уведомени всички кандидати.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *