Над 2 000 физически и юридически лица декларираха данъци за третото тримесечие - Телевизия Шумен

Над 2 050 физически и юридически лица от Шумен и областта, които са изплатили доходи на физически лица, извън тези по трудов договор, и са задължени по закон да удържат данък декларираха в срок дължимите данъци за третото тримесечие на 2021 г.
Предприятията и самоосигуряващите се, които са изплатили доходи на физически лица, извън тези по трудов договор, и са задължени по закон да удържат данък, подават декларации до 31 октомври за дължими данъци за третото тримесечие на 2021 г.
Дължимите данъци се декларират в НАП до края на месеца, следващ тримесечието, през което е придобит доходът, като за доходи от наем или от друга стопанска дейност, придобити от физическите лица през третото тримесечие на годината, срокът тази година е 1 ноември 2021 г., понеже 31 октомври се падна в неделя.
Декларация за дължими данъци се подава в НАП и за окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически и юридически лица (например върху възнаграждения за технически услуги, доходи от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения и други), както и за окончателните данъци върху доходите от дивиденти и ликвидационни дялове, разпределени на местни и чуждестранни физически лица, на чуждестранни юридически лица (в случаите, когато данъкът е дължим) и на местни юридически лица, които не са търговци, включително общини.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *