Областният управител предлага Шумен да се включи в програма за по-чист въздух - Телевизия Шумен

Областният управител  Владимир Йолов работи по инициативата за включване на община Шумен в мерки по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. за подобряване на качеството на атмосферния въздух и намаляване на замърсяването от битово отопление. Той е провел разговори с експерти, които работят в тази сфера и счита, че пред община Шумен стои предизвикателството за оползотворяване на тази възможност, която дава участието в програмата през новия програмен период.

Мярката е ключова, защото предвижда да бъдат заменени безплатно отоплителните уреди на хората, използващи дърва и въглища с екологични уреди за отопление – такива, които използват електричество или пелети в зависимост от заявените предпочитания на кандидатите. Целта е подобряване на чистотата на атмосферния въздух, което води от своя страна и до подобряване качеството на живот на гражданите предвид очакванията за бързо постигане на пряк резултат по отношение на подобряване на качеството на атмосферния въздух чрез редуциране на емисиите на фини прахови частици (ФПЧ).

При заявено желание от община Шумен областният управител е готов да организира работни срещи с експерти от управляващия орган на програма „Околна среда“ с цел максимално бързо изясняване на процедурата и подготовка за кандидатстване по програмата, както и провеждане на мащабна информационна кампания за провокиране на интереса и активността на жителите на община Шумен към тази мярка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *