Приемат документи за служба в доброволния резерв - Телевизия Шумен

Военно окръжие – Шумен информира, че до 06 юли ще приема документи на кандидати за 6-месечна срочна служба в доброволния резерв, която ще започне на 07 септември 2022 г.

Длъжностите за срочна служба в доброволния резерв са:

  • 30 във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ в гр. Шумен
  • 120 в НВУ „Васил Левски” в гр. Велико Търново.

Български граждани, които не навършват 40 години през 2022 година, не са осъждани за престъпление от общ характер и нямат премината военна служба, срочна служба или военна подготовка, могат да кандидатстват за обявените места.

Кандидатите ще бъдат допускани до подбор по документи. Комисии ще класират кандидатите по критерии. Само класираните кандидати ще се явяват на изследване за установяване на психологична пригодност и на медицински прегледи .

Срочната служба в доброволния резерв се изпълнява последователно преминаване на 3 етапа: начална военна подготовка, специална военна подготовка и изпълнение на задачи в състава на военното формирование.

За времето на срочната служба в доброволния резерв резервистите ще получават основно месечно възнаграждение в съответствие със заеманата длъжност и присвоеното военно звание – минимум 1100 лева.

Българската армия дава възможност след изпълнение на договора резервистите да бъдат приети на военна служба без провеждане на конкурс.

Преминалите срочна служба в доброволния резерв се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация, в т. ч. силите от системата за национална сигурност.

Информация по всички въпроси, свързани с приема за срочна служба в доброволния резерв гражданите могат да получат във Военно окръжие – Шумен или на телефон: 0882 552 018, в дирекции “Бюро по труда” и филиалите им в страната, както и на интернет страницата на Централно военно окръжие – www.comd.bg.

150 вакантни длъжности за служба в доброволния резерв

Вижте повече новини във Facebook и Youtube.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *