Публични търгове с явно наддаване - Телевизия Шумен

Публични търгове с явно наддаване за продажба на поземлени имоти в Шумен. Търговете ще се проведат на 31 май 2023 г. от 10:00 часа в зала  № 363 на Община Шумен.
Тръжната документация се получава от стая 244 до 14:00 часа на 30 май след представяне на документ за заплащане. Заявленията за участие в търговете заедно с всички изискуеми документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в изнесеното деловодство на гише № 3 в Центъра за информация и услуги на първия етаж в Общината до 16:00 часа на 30 май.
Оглед на имотите може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията и след предварително съгласуване  на тел. 054/ 857 618. Подробна информация за всеки от търговете може да се прочете тук.
Ако не се явят кандидати, съгласно Наредбата за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общинския съвет в Шумен, търговете ще се проведат повторно на 07 юни от 10:00 часа в зала № 363.

Общината с апел към гражданите

Ден на отворените врати в Общинския здравен център

Вижте повече новини във Facebook и Youtube.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *