Търгове за продажба на имоти и за учредяване право на строеж - Телевизия Шумен

Публични търгове с явно наддаване за продажба на сграда със застроена площ 430 кв. м., която се намира в Шумен, на два поземлени имота в селата Средня и Струйно и за учредяване право на строеж за изграждане на сграда за обществено-обслужваща дейност в Шумен ще се проведат на 8 септември от 10.00 часа в зала 363 на общинската администрация.

Тръжната документация се получава от стая 244 в Общината до 14.00 часа на 7 септември след представяне на документ за заплащане. Заявленията за участие в търговете заедно с всички изискуеми документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в изнесеното деловодство на гише № 3 в Центъра за информация и услуги на първия етаж в Общината до 16.00 часа на 7 септември.

Оглед на имотите може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията и след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618. Подробна информация за всеки от търговете може да се прочете на сайта на Община Шумен в раздел „Търгове“.

Ако не се явят кандидати, съгласно Наредбата за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общинския съвет в Шумен, търговете ще се проведат повторно на 19 септември от 10.00 часа в зала № 363.

Търг за отдаване под наем на земеделски земи

Търг за място в Централната търговска зона на Шумен

Търгове за продажба на имоти

Вижте повече новини във Facebook и Youtube.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *