ПРОГРАМА - Телевизия Шумен

Понеделник, 30 август 2021 г.

 

00:00 „Добри Войников“ – док. филм

00:30 „Успешно земеделие“

01:00 „Балканфолк“ – концерт

02:00 „Брацигово“ – док. филм

03:00 „Ал Хайба – Гласът на кръвта“ – сериен филм, еп. 18 – повторение

04:00 „Поморие“  – док. филм

04:30 „Съвременни незнайни воини“ – док. филм, част 1 и 2

05:30 „Успешно земеделие“

06:00 „Минерални бани“ – док. филм

06:30 „Валенса“ – игрален филм

08:30 „Фолклорен гердан”

09:00  Детска телевизия „Легендата за Зоро“, еп. 22, 23

10:00 „Ал Хайба – Гласът на кръвта“ – сериен филм, еп. 18 – повторение

10:50 „В сянката на  миналото“ – док. филм

11:00 „Ал Хайба – Гласът на кръвта“ – сериен филм, еп. 19

12:00 Новини

12:15 „Добър ден, Шумен!“ – предаване за култура

13:15 „Младост“ – игр. филм

15:30 „Ненов и измеренията на изяществото” – док. филм

16:00 Детска телевизия „Франклин“, еп. 31

16:30 „Фолклорен гердан”

17:00 Новини

17:15 „Ал Хайба – Гласът на кръвта“ – сериен филм, еп. 19 – повторение

18:00 „Джебел“ – док. филм

18:30 Новини

19:00 „Ловеч“ – документален филм

20:00 „Фолклорен гердан“

20:30 Музикален микс

21:00 Новини

21:30 „Добър ден, Шумен!“ – предаване за култура – повторение

22:30 „Ал Хайба – Гласът на кръвта“ – сериен филм, еп. 19 – повторение

23:20 „Никопол“ – док. филм

 

Вторник, 31 август 2021 г.

 

00:00 Новини

00:30 „Успешно земеделие“

01:00 „Добър ден, Шумен!“ – предаване за култура – повторение

02:00 Новини

02:30 „Фолклорен гердан“ – повторение

03:00 „Ал Хайба – Гласът на кръвта“ – сериен филм, еп. 19 – повторение

04:00 Новини

04:30 „Съвременни незнайни воини“ – док. филм, част 3 и 4

05:30 „Успешно земеделие“

06:00 Новини

06:30 „Полет“ – игр. филм

08:30 „Седянка“

09:00 Детска телевизия „Легендата за Зоро“, еп. 24, 25

10:00 „Ал Хайба – Гласът на кръвта“ – сериен филм, еп. 19 – повторение

10:50 „Октопод“ – док. филм

11:00 „Ал Хайба – Гласът на кръвта“ – сериен филм, еп. 20

12:00 Новини

12:15 „Добър ден, Шумен!“ – предаване за култура

13:15 „Глуха линия“ –  игрален филм

14:45 „Мечта на сцена“ – концерт на ОДК-Шумен

16:00 Детска телевизия „Франклин“, еп. 32

16:30 „Седянка“

17:00 Новини

17:15 „Ал Хайба – Гласът на кръвта“ – сериен филм, еп. 20 – повторение

18:00 „Ардино“ – док. филм

18:30 Новини

19:00 „Ансамбъл „Българе“ в Шумен“ – концерт, част 1

20:30 „Крумовград“ – док. филм

21:00 Новини

21:30 „Добър ден, Шумен!“ – предаване за култура – повторение

22:30 „Ал Хайба – Гласът на кръвта“ – сериен филм, еп. 20 – повторение

23:20 „Епоха“ – док. филм

 

Сряда, 1 септември 2021 г.

 

00:00 Новини

00:30 „Успешно земеделие“

01:00 „Добър ден, Шумен!“ – предаване за култура – повторение

02:00 Новини

02:30 „Седянка“ – повторение

03:00 „Ал Хайба – Гласът на кръвта“ – сериен филм, еп. 20 – повторение

04:00 Новини

04:30 „От първо лице – 50 години специалност Българска филология в ШУ“ – док. филм

05:30 „Успешно земеделие“

06:00 Новини

06:30 „Завръщане“ – игр. филм

08:30 „Ловеч“ – док. филм

09:00  Детска телевизия „Легендата за Зоро“, еп. 26, 27

10:00 „Ал Хайба – Гласът на кръвта“ – сериен филм, еп. 20 – повторение

10:50 „Преславни дни“ – док. филм

11:00 „Ал Хайба – Гласът на кръвта“ – сериен филм, еп. 21

12:00  Новини

12:15 „Добър ден, Шумен!“ – предаване за култура

13:15 „За боговете и хората“ – игр. филм

15:15 „Никопол“ – док. филм

16:00 Детска телевизия „Франклин“, еп. 33, 34

17:00 Новини

17:15 „Ал Хайба – Гласът на кръвта“ – сериен филм, еп. 21 – повторение

18:00 „Перник“ –  док. филм

18:30 Новини

19:00 „Мини мис и мистър и Кралица на красотата“ – концерт, част 1

20:00 „Фолклорен гердан“

20:30 Музикален микс

21:00 Новини

21:30 „Добър ден, Шумен“ – предаване за култура – повторение

22:30 „Ал Хайба – Гласът на кръвта“ – сериен филм, еп. 21 – повторение

23:20 „Поморие“  – док. филм

 

Четвъртък, 2 септември 2021 г.

 

00:00 Новини

00:30 „Успешно земеделие“

01:00 „Добър ден, Шумен“ – предаване за култура – повторение

02:00 Новини

02:30 „Фолклорен гердан“ – повторение

03:00 „Ал Хайба – Гласът на кръвта“ – сериен филм, еп. 21 – повторение

04:00  Новини

04:30 „Еврофолк Черно море“ – концерт

05:30 „Успешно земеделие“

06:00 Новини

06:30 „В търсене на Ерик“ – игр. филм

08:30 „Седянка“

09:00  Детска телевизия „Легендата за Зоро“, еп. 28, 29

10:00 „Ал Хайба – Гласът на кръвта“ – сериен филм, еп. 21 – повторение

10:50 „Преславни дни“ – док. филм

11:00 „Ал Хайба – Гласът на кръвта“ – сериен филм, еп. 22

12:00 Новини

12:15 „Добър ден, Шумен!“ – предаване за култура

13:15 „Мостовете на Сараево“ – игрален филм

15:15 „Минерални бани“, „Песента на цветовете“ – док. филми

16:00 Детска телевизия „Франклин“, еп. 35

16:30 „Седянка“

17:00 Новини

17:15 „Ал Хайба – Гласът на кръвта“ – сериен филм, еп. 22

18:00 „Джебел“ – док. филм

18:30 Новини

19:00 „Сътворение в танц и движение“ – концерт

20:30 „Добри Войников“ – док. филм

21:00 Новини

21:30 „Пътят – филм за Крум Дамянов“ – док. филм

22:30 „Ал Хайба – Гласът на кръвта“ – сериен филм, еп. 22 – повторение

23:20 „Ямбол“ – док. филм

 

Петък, 3 септември 2021 г.

 

00:00 Новини

00:30 „Успешно земеделие“

01:00 „Мис Шумен“ – концерт

02:00 Новини

02:30 „Седянка“ – повторение

03:00 „Ал Хайба – Гласът на кръвта“ – сериен филм, еп. 22 – повторение

04:00 Новини

04:30 „Българе“ в действие“ – док. филм, част 2 и 3

05:30 „Успешно земеделие“

06:00 Новини

06:30 „Младост“ – игр. филм

08:30 „Маршрут – път към свободата” – док. филм

09:00 Детска телевизия „Легендата за Зоро“, еп. 30, 31

10:00 „Ал Хайба – Гласът на кръвта“ – сериен филм, еп. 22 – повторение

10:50 „Къща-музей Панчо Владигоров“ – док. филм

11:00 „Ал Хайба – Гласът на кръвта“ – сериен филм, еп. 23

12:00 Новини

12:15 „Добър ден, Шумен“ – предаване за култура

13:15 „Шоу без име“ – спектакъл

15:15 „Плевен“ – док. филм

16:00 Детска телевизия – „Франклин“, еп. 36, 37

17:00 Новини

17:15 „Ал Хайба – Гласът на кръвта“ – сериен филм, еп. 23 – повторение

18:00 „Ямбол“ – док. филм

18:30 Новини

19:00 „Корминеш“ – док. филм

19:30 „Еврофолк 2021“ – концерт

20:30 „Паметта на Родопите“ – док. филм

21:00 Новини

21:30 „Добър ден, Шумен!“ – предаване за култура – повторение

22:30 „Ал Хайба – Гласът на кръвта“ – сериен филм, еп. 23 – повторение

23:30 „Етрополе“ – док. филм

 

Събота, 4 септември 2021 г.

 

00:00 Новини

00:30 „Успешно земеделие“

01:00 „Добър ден, Шумен!“ – предаване за култура – повторение

02:00 Новини

02:30 „Ал Хайба – Гласът на кръвта“ – сериен филм, еп. 23 – повторение

03:20 „Севлиево” – документален филм

04:00 Новини

04:30 „Изискана кухня“ – игрален филм

06:00 Новини

06:30 „Кафене“ – игр. филм

08:30 „Трудно за вярване“ – док. филм

09:00 „Седянка” – повторение от вторник

09:30 Детска телевизия „Легендата за Зоро“, еп. 32, 33

10:20 „Малко Търново“ – док. филм

11:00 „Ние, репортерите“ (Инсултите) – повторение

11:30 „Успешно земеделие“

12:00 „20 години ДГ „Братя Грим“ – концерт

13:00 „Странстващият музикант“ – док. филм

13:30 „Банклейди“ – игр. филм

15:30 Среща-разговор с Астор – повторение

17:00 Детска телевизия „Франклин“, еп. 38, 39

18:00 „Седмицата на фокус“ – повторение

19:00 „Фолклорен гердан“ – повторение

19:30 „Враца“- документален филм

20:00 „Седянка” – повторение от четвъртък

20:30 Музикален микс

21:00 „120 удара в минута“ – игр. филм

23:30 „Неговата нова работа“ –  филм

 

Неделя, 5 септември 2021 г.

 

00:00 „Амадеус“ – игрален филм

03:00 „Юбилей на агенция „Фаворит“ – концерт

05:30 „Джаки и Раян“ – игрален филм

07:00 „Ал Хайба – Гласът на кръвта“ – сериен филм, еп. 19 и 20 – повторение

09:00 Детска телевизия „Легендата за Зоро“, еп. 34, 35

10:00 „Нашите любовници“ – игр. филм

12:30 „Балканфолк 2021“

12:30 „Крумовград” – док. филм

13:00 „Ал Хайба – Гласът на кръвта“ – сериен филм, еп. 21 и 22 – повторение

15:00 „Глуха линия“ – игрален филм

17:00 Детска телевизия „Франклин“, еп 40, 41

18:00 „Сапарева баня“ – док. филм

18:30 „Диванът на Сталин“ – игрален филм

20:00 „Фолклорен гердан” – повторение

20:30 „Брацигово“ – док. филм

21:30 „Златната петорка“  – игрален филм

23:10 „Ал Хайба – Гласът на кръвта“ – сериен филм, еп. 23 – повторени

 

 

Възможни са промени в програмата на Телевизия Шумен.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *