Над 11 млн. лв. за горите - Телевизия Шумен

Близо 11 260 000 лева безвъзмездни средства ще трябва да усвои Североизточното държавно предприятие до края на годината. Ще бъдат произведени 600 000 фиданки, които да се засадят на площ от 28 600 дка на територията на предприятието – Шумен, Варна, Добрич и Търговище.
1 159 дка ще са новите гори по огромен екопроект на СИДП – Шумен. В Шуменско те ща са около 80 дка. Освен това обаче ще се работи по възстановяването на полезащитните пояси, ще се закупи нова модерна горска техника, ще се назначат много общи работници и ще се отпечатат 10 000 книжки за гората, които ще получат децата.
„Този проект за нас е от изключителна важност, като се има предвид мащабите и размерът на финансирането. Като се имат предвид и кратките срокове, за които трябва да бъдат изпълнени всички тези дейности, надявам се с общи усилия да направим необходимата организация да свършим на 100 процента предвидените дейности“, каза инж. Ради Иванов директор на СИДП-Шумен.
Единствените притеснения са обществените поръчки и дали ще има кандидати за тях. А по проекта ще бъде отстранявана нежелана растителност на близо 10 000 дка, подпомагане на естествено възобновяване на площ от 28 600 дка и отглеждане на новосъздадени култури на площ от 188 дка.
„Основната цел, която ще бъде постигната при изпълнението на проекта, е подобряване на природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги предоставени от горите“, каза инж. Христина Манолова – лесовъд.
Областният управител на Шумен проф. Христо Христов, който присъства на официалното представяне на проекта, обеща пълна подкрепа.
„За това апелирам да продължите в този дух, защото на практика вие работите с реализацията на този проект не само за вас, но и за всички нас – гражданите на нашия град Шумен“, каза проф. Христо Христов, областен управител на Шумен.
Деканът на факултета по “Природни науки” в Шуменския университет проф. Цветислава Иванова предложи сътрудничество с лесовъдите.
„Ние от няколко години се мъчим да обучаваме нашите студенти – какво означава екосистемна услуга. Ние се възползваме от нея, често пъти изобщо не я опазваме“, каза проф. Цветислава Иванова, декан на “Природни науки” в ШУ “Епископ К. Преславски”.
Проф. Иванова предложи студенти да се включат в залесяването по време на летните си практики. А реализирането на проекта освен екологичната полза, ще допринесе също за икономическото и социално развитие на региона, категорични са лесовъдите.

Раздадоха 71 фиданки

Представят проект за залесяване

Акция по залесяване

Вижте повече новини във Facebook и Youtube.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *