Област Шумен на 13-то място по дял на неграмотното население - Телевизия Шумен

Област Шумен е на тринадесето място сред всички области в страната по дял на неграмотното население. Това сочат данните на статистиката от последното преброяване. Сред десетте шуменски общини най-висок е относителният дял на неграмотните в община Никола Козлево (3.6%), а най-нисък в общините Шумен и Велики Преслав, съответно 0.5 и 0.9%. Съпоставката показва, че докато през 1992 г. 2.5% от населението на 9 и повече навършени години в област Шумен е било неграмотно, този дял спада до 1.3% през 2021 година, а спрямо 2001 г. намалението е с 0.6 процентни пункта.

Графика: Отдел: Статистически изследвания – Шумен, ТСБ-Североизток

На този фон статистиката отчита положителна тенденция. В периода от 1985 до 2021 година е налице явно увеличение на броя и дела на населението с висше и средно образование и намаляване на броя на хората с основно и по-ниско образование. Най-висок е относителният дял на висшистите в област София (столица) – 43.6%, а най-нисък е в областите Кърджали (14.0%), Търговище (15.5%) и Разград (15.7%). По този показател област Шумен заема шестнадесето място сред всички 28 области в страната.

Графика: Отдел: Статистически изследвания – Шумен, ТСБ-Североизток

 

Към 7 септември 2021 г. в завършилите средно образование жители на Шуменски регион са 63 960, или 47.4% от всички с образователна
степен. Завършилите начално образование в областта са 10 648 лица; започналите, но незавършили начално образование са 6 751 и никога непосещавалите училище са 1 116. Спрямо 2011 г. относителните дялове от населението на 7 и повече навършени години намаляват съответно с 3.6, 0.8 и 0.4 проценти пункта.

Расте броят на ромите с висше и средно образование

Населението в област Шумен намалява

Вижте повече новини във Facebook и Youtube.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *