Община Шумен ще има шести заместник-кмет - Телевизия Шумен

Шести заместник-кмет, който ще ръководи новата дирекция „Европейски политики, екология и туризъм“, е основната промяна в структурата на общинската администрация, която съветниците одобриха с 21 гласа „за“, 5 „против“ и 9 „въздържал се“ . Дебатът в сесийна зала продължи близо час, с прекъсване за консултации между политическите сили. Мнозинството съветници изразиха позиция, че в правомощията на кмета е да предложи конкретни промени, в унисон с залегналите в управленската му програма приоритети.
„Признаваме правото на кмета той да създаде такава структура, създаваме нуждата на Община Шумен спешно да се създаде такава структура, разбира се това не отменя задълженията на всички заместник-кметове и всички специализирани дирекции да разработват проекти, за ги защитават, да ги изпълняват, и разбира се, с по-малко санкции“, заяви общинският съветник Иван Йонков.
„Имаше достатъчно време, през което кметът видя действащата структура и е преценил, че е необходимо създаването на едни нови дирекции , които обединяват юристите, екология, туризъм, ще бъдат в интерес на общината. А що се касае до шестия заместник-кмет, считам, че е изключително необходим“, изрази позиция общинският съветник Метин Джамбазов.
В хода на дискусията беше повдигнат и въпросът за привличането на експерти, най-вече в специализираната администрация, и нуждата от адекватно заплащане, с цел добра кадрова обезпеченост.
„Понеже е ясно, че на този етап много експерти, които са с дългогодишен опит в Общината, вече нямат желание, част от тях дори са напуснали Общината. Администрацията има намерение да привлече нови кадри, което е похвално, но тези нови кадри, те трябва да бъдат обучени от някой, който може би много трудно ще бъде намерен“, обобщи общинският съветник Галин Антонов.
„Една структура е нужно да се променя дотолкова, доколкото се променя икономическата среда. Ние знаем, че преди 20 години се работеше по един начин, сега се работи по друг начин. Проектите, към момента, голяма част от тях са целеви, нужно е голям ресурс, както от капацитет на персонал, подготвен, така и от административен, за да може да бъде една Община подготвена“, коментира след гласуването в зала общинският съветник Владимир Йолов.
В сесийна зала не стана ясно кой ще бъде шестият заместник-кмет на Община Шумен. С гласуваното решение за нова структура на администрацията се увеличават щатните бройки на специалистите в селата с четири, като няма промяна във финансирането и то остава в рамките на приетия за тази година бюджет.

Кметът на Шумен представи екипа си

Шумен ще има нов зам.-кмет по евровъпросите

Вижте повече новини във Facebook и Youtube.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *