Омбудсманът със становище за цените на ВиК услугите в Шумен - Телевизия Шумен

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати до председателя на Общинския съвет в Шумен Ася Аспарухова становище, в което поиска да бъде направен пълен и обстоен преглед на бизнес плана на ВиК Шумен за 2022 г. -2026 г., а целта е да се вземе справедливо решение в полза на хората.

Повод за становището на проф. Ковачева е предстоящото заседание на ВиК асоциацията, предвидено да се проведе на 15 февруари 2023 г., именно за съгласуването на бизнес-плана на ВиК Шумен за регулаторен период 2022 г. – 2026 г.

Омбудсманът подчертава, че от години следи казуса с водоснабдяването в Шумен и региона и припомня, че за решаване на проблемите с качеството и цената на водата в района е отправяла редица препоръки до министъра на регионалното развитие и благоустройството, до министъра на околната среда и водите, до председателя на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от ВиК Шумен, но въпреки това ВиК услугата продължава да не отговаря на изискванията за качество.

„В Годишния доклад и сравнителен анализ на ВиК сектора за 2021 г., приет с решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) по т. 1 от Протокол № 321 от 18.11.2021 г., е посочено, че ВиК Шумен изпълнява само 11 от всичките 30 показатели за качество. Пълно неизпълнение има по показателите – качество на питейната вода в големи и малки зони, общи загуби във водоснабдителната система, налягане във водоснабдителната система, аварии по канализационната мрежа, събираемост на вземанията, ефективност на изграждане на водомерното стопанство, ефективност на привеждане на водомерите в годност и други“, пише Диана Ковачева.

Тя обръща внимание и на факта, че през 2015 г., по отчет общите загуби във водоснабдителната система на ВиК Шумен са били 80,77%, а през 2021 г. – 81,30%.

„Налице е влошаване на изпълнението на този показател за качество. Независимо от това комплексната цена на ВиК услугите се е повишила, като през 2015 г. е била 2,64 лв./куб.м (с ДДС), а през 2021 г. е 3,41 лв./куб.м (с ДДС),  което представлява  увеличение с 29,17%“, посочва националният обществен защитник.

Проф. Ковачева допълва още, че на сайта на Асоциацията е публикуван проект на бизнес плана за 2022 г. – 2026 г. на ВиК Шумен, от който ясно се вижда, че общите загуби във водоснабдителната система през 2026 г. са с прогноза да бъдат в размер на 71,22%, при заложена индивидуална цел за същата година в размер на 66,20% – съгласно Решение на КЕВР от 28 май 2021 г.

„Едновременно с това е прогнозирано съществено увеличение на комплексната цена на ВиК услугите, като за 2023 г. е планирано тя да бъде в размер на 5,25 лв./куб.м (с ДДС) или 53% завишение в сравнение с действащата. В същото време средномесечните доходи на едно лице от домакинство са прогнозирани да се повишат с 8,59 %, а за 2026 г. – 5,74 лв./куб.м (с ДДС), което представлява увеличение спрямо действащата цена с 68,33%. За същия период средномесечните доходи на едно лице от домакинство са прогнозирани  да бъдат повишени с 20,21%“, пише омбудсманът.

В становището си Диана Ковачева е категорична, че увеличените цени на ВиК услугите ще натоварят съществено бюджетите на домакинствата в община Шумен, но същевременно няма никаква гаранция за подобряване качеството на услугата.

„В предложения проект на бизнес плана е посочено също така, че не е спазен чл. 26, ал. 1, т. 1, б.„б“ от Наредбата за регулиране на качеството на ВиК услугите – не са проведени консултации с потребителите. Резултатите от консултациите с потребителите на ВиК оператора е един от основните елементи на бизнес плана. Липсата им е съществено нарушение както на процедурата, така и на правата и интересите на жителите на община Шумен“, обобщава омбудсманът и апелира да бъде намерено справедливо решение за хората.

 Становището тук: https://www.ombudsman.bg/bg/n/ombudsmanat-uvelichenite-tseni-na-vik-uslug-1975

Съветниците против бизнес плана на ВиК

Не одобриха бизнес плана на ВиК

ВиК с нова бизнес програма до 2026

Вижте повече новини във Facebook и Youtube.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *