По програми обучават безработни и заети - Телевизия Шумен

Инвестицията в нови умения е най-добрият отговор на безпрецедентната икономическа криза. Затова Европейската комисия се стреми да даде нов тласък на ученето през целия живот, като популяризира възможности и проекти за квалификация и преквалификация.
В Европейската година на уменията професионалните способности са изведени на преден план. Във фокуса е обучението както на безработни и хора в неравностойно положение, така и на работещи.
„Програмата за развитие на човешките ресурси предоставя възможности за придобиване на нови умения, за повишаване на квалификацията, придобиване на меки умения, дигитални умения. Тъй като около 75 процента от компаниите в Европейския съюз изпитват трудности при осигуряване на кадри с нужната квалификация и умения“, каза Карен Гарабедян – управител на ОИЦ – Шумен.

 

Редица центрове и организации в Шумен предлагат курсове, които да помогнат на хората да се приспособят към променения пазар на труда.
„Когато икономиката я има в нашия град, има и търсене и хората се преквалифицират. Но, когато държавата я няма, няма и икономика“, категорична е Мария Великова – Сдружение за професионално обучение.
Бюрото по труда работи по няколко програми, които дават възможност на заети и безработни да преминат курсове и обучения, за да бъдат конкурентноспособни.
„Лицата се стремят да повишат своята квалификация, защото вече непрекъснато говорим за учене през целия живот и ако не успеят да повишават своята квалификация, няма да могат да бъдат конкурентноспособни на пазара на труда“, каза Камелия Димитрова – ДБТ – Шумен.
Професионалните гимназии провеждат дуално обучение и се стремят да подготвят кадри в съответствие с нуждите на пазара на труда.

Спад на безработните

Средната заплата в Шуменско с близо 10% ръст

Вижте повече новини във Facebook и Youtube.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *