Проектът за дигитализация в полза и на университета - Телевизия Шумен
Стартира кандидатстудентската кампания

Проектът за дигитализация на културно-историческото наследство на Шумен е в своята финална фаза, която включва и работа на учени от Шуменския университет. Целта е в бъдеще обучаващите се студенти да могат онлайн да изучават дигитализираните ценности на Шумен.
Учени и преподаватели от ШУ „Епископ Константин Преславски“, под ръководството на проф.  Росица Давидова, обработват и систематизират данните от обработените по проекта културно-исторически ценности, за да може дигитализирания фонд да бъде използван в образователния процес.
„От изключителна полза е и за това смятам, че е много важен този ефект по проекта по няколко причини. Старопечатните издания например, няма как да бъдат на изключително масов, такъв достъп, не електронен. Така запознаването с тях, изучаването в подробности, може да бъде извършено само в контролирана среда. Е, това е единият ефект, вече е възможно в дигитална среда, без да нарушаваме условията, в които се използва, за да можем да го запазим в хранилищата за по-дълго време, за идните поколения, ние вече можем да получим първоначална информация за този обект“, каза проф. Росица Давидова – ШУ „Епископ Константин Преславски“.
Екипът от висшето учебно заведение е систематизирало дигитализираните ценности и е направен подбор, кой дигитален обект към коя специалност и учебна дисциплина е приложим.
„Това беше направено в рамките на срещите ни тук с екипа и всеки самостоятелно работи, така че в рамките на тези три месеца изработихме справка, която позволи всъщност да бъде направена тази платформа и да бъде направена тази връзка между дигитализирания обект, конкретния и конкретната специалност, изучавана в Шуменския университет“, разясни проф. Росица Давидова.
Всички дигитализирани ценности от шуменския исторически музей, регионалната библиотека и художествената галерия ще бъдат достъпни онлайн в специална платформа, която се очаква да е общодостъпна още през месец май.

ПРОЕКТ BGCULTURE-1.002-0010-C01, „СЪЗДАВАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДИГИТАЛНО ДОСТЪПНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА ОБЩИНА ШУМЕН“.
Проектът е финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. по Програма РА 14 Културно предприемачество, наследство и сътрудничество.

Седмицата на екран, Напредват дейностите по проект за дигитализация

Дигитализират културното наследство на Шумен

Дигитализират 2000 картини от фонда на галерията

Дигитализация на редки издания

Вижте повече новини във Facebook и Youtube.

 Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *