Търг за учредяване право на строеж - Телевизия Шумен

Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на две сгради за обществено-обслужващи дейности ще се проведе на 25 октомври от 9.30 часа в зала 203 на общинската администрация.

Тръжната документация се получава от стая 257 в Общината до 14.00 часа на 24 октомври след представяне на документ за заплатена такса. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в изнесеното деловодство на гише № 3 в Центъра за информация и услуги на първия етаж в Общината до 16.00 часа на 24 октомври.

Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията и след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 669. Подробна информация за провеждането на търга е публикувана на сайта на Община Шумен в раздел „Търгове“.

Ако не се явят кандидати, съгласно Наредбата за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общинския съвет в Шумен, търгът ще се проведе повторно на 1 ноември от 9.30 часа в зала 203.

Търг за отдаване под наем на земеделски земи

Търгове за продажба на имоти и за учредяване право на строеж

Вижте повече новини във Facebook и Youtube.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *