Започват изпитите за придобиване право за лов - Телевизия Шумен

От 6 юни до 15 юли 2023г. в Шумен се провеждат изпитите за придобиване на право на лов, съгласно Закона за лова и опазване на дивеча. Тази година домакин на кандидатите-ловци е ДПП „Шуменско плато“.

Теоретичният изпит включва три нива – тест, писмен и устен изпит. За първи път тестовете се решават чрез електронна система с използване на таблети, което улеснява оценяването и то става в реално време. Бъдещите ловци отговорят на 104 въпроса за 90 минути, като 80 от въпросите трябва да имат верен отговор. Темите обхващат дивечознание, ловно законодателство, стопанисване и опазване на дивеча, начини, методи и средства за ловуване, оръжезнание и оказване на първа медицинска помощ. Писменият изпит включва две теми, като кандидатите, допуснати до устен изпит, отговарят на уточняващи въпроси по тях.

 

През тази година за Шуменска и Търговищка област кандидатите за ловци са 250. На една изпитна дата могат да се явяват до 25 души.

Изпитната комисия включва представители на ИАГ, РДГ-Шумен, СИДП, ДГС, ДЛС и МВР.

Само издържалите теоретичната част имат право да положат и практически изпит за придобиване право на лов. Протоколът с данните от изпитите се отразява в интернет-базираната информационна система на ИАГ.

След като кандидата за придобиване право на лов е издържал успешно изпитите, получава удостоверение за това, издадено от РДГ. С този документ бъдещият ловец вече може да си търси сдружение, което да го приеме във своя дружина.

ДЛС “Паламара” на 90 години

Главният редактор на немско ловно списание гостува в „Паламара“

Вижте повече новини във Facebook и Youtube.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *