Районен съд – Нови пазар с нов председател - Телевизия Шумен

На тържествена церемония пред Общото събрание, целия колектив на съда и в присъствието на Председателя на Окръжен съд – Шумен съдия София Радославова, днес официално в длъжност Административен ръководител встъпи новия председател на Районен съд – Нови пазар съдия Светла Радева.
На заседание от 28.03.2023г. съдийската колегия на ВСС единодушно избра съдия Радева за Административен ръководител на Районен съд – Нови пазар.
Новият председател има над 27 години юридически стаж. Встъпила е като съдия в Районен съд – Нови пазар на 20.10.1997г. и до момента е правораздавала единствено в този съд. От 01.07.2021г. досега изпълняваше и функционалните задължения на административен ръководител.

 

Познавайки в дълбочина проблемите в работата и общуването, тя вижда перспективи и възможности за тяхното решаване. Съдия Радева смята, че административния ръководител следва да дава личен пример на колегите си. Трудова дисциплина, точност и бързина при насрочване и провеждане на съдебни заседания, организация на работния процес в съда като цяло, етичност и дискретност са само част от инструментите за постигане на целите заложени в концепцията й за стратегическо управление на съда за следващите 5 години.
Кредото на съдия Радева в работата й е, че всеки гражданин има право на бързо, компетентно, качествено и справедливо правосъдие.

Нужни ли са промени в Конституцията?

Седмицата в 150 минути, Съдебната година в Шумен

Избират съдебни заседатели

Вижте повече новини във Facebook и Youtube.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *