Търг за отдаване под наем на земеделски земи - Телевизия Шумен

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – пасища, мери и ливади за срок от една стопанска година (2023/2024 г.) ще се проведе на 18 октомври от 10.00 часа в зала 203 на Община Шумен.

Тръжната документация за всяко землище поотделно се получава в стая 370 след предварително заплатена такса на касите в Центъра за информация и услуги на първия етаж в общинската администрация или по банков път. Заявления за участие в търга заедно с всички необходими документи се подават в запечатан непрозрачен плик на гише № 3 в информационния център до 16.00 часа на 17 октомври.

До участие в търга се допускат собственици на пасищни селскостопански животни и лица, които поемат задължение да поддържат пасищата в добро земеделско и екологично състояние.Пълните условия за участие в търга са публикувани на официалния сайт на Община Шумен в секция „Търгове“. Допълнителна информация може да се получи и на телефон 054/ 857 710.

При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе при същите тръжни условия на 25 октомври от 10.00 часа в зала 203 на общинската администрация.

Публичен търг за продажба на гаражни клетки

Търгове за продажба на имоти и за учредяване право на строеж

Вижте повече новини във Facebook и Youtube.Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *