ВиК – Шумен изпълнява оздравителен план - Телевизия Шумен

Повишаване на събираемостта и подобряване на отчетността на измервателните средства са сред приоритетите на “ВиК – Шумен”, залегнали в изготвения от ръководството оздравителен план.
„Направихме анализ на състоянието на дружеството и съставихме план за неотложни и средносрочни действия, които да ни дадат възможност да се стабилизираме. В рамките на плана за подобряване на ефективността на ВиК – Шумен бяха очертани и предприети мерки за повишаване на отчетността на измервателните средства и подобряване на събираемостта“, заяви управителят на “ВиК – Шумен” Иван Пушкаров, цитиран от пресцентъра на дружеството.
По специално изготвен график за периода април – септември 2023 г се правят проверки по отделните районни на област Шумен, с цел повишаване на фактурираните количества на услугите и контрол по техническото състояние на измервателните средства.
Изпълнява се план за системна подмяна на сградни водопроводни отклонения.
Ръководството на ВиК – Шумен отчита особената важност на повишаване на събираемостта и изпълнява програма за постигане на сериозно намаляване на натрупани в миналото задължения от страна на клиенти на дружеството. Към 1 март несъбраните вземания, включително и съдебните, бяха в размер на 3 077 657 лева. В резултат на предприетите систематични действия, към 15 май тази сума е намалена до 1 669 322 лева.Специално внимание се обръща на нерегламентираното ползване на вода. В резултат на проверките по места са установени две незаконни присъединявания и е заведено досъдебно производство в район Нови пазар и район Каспичан – с. Марково. Проверките за незаконни присъединявания и нерегламентирано ползване на вода ще продължат с повишен интензитет и като част от мероприятията за намаляване на неотчетените водни количества.
Важен аспект от дейността по оздравяване на дружеството са и мерките и дейностите за събиране на просрочени задължения, като за периода март – май 2023 г. са връчени 50 покани за доброволно плащане на стойност 112 517 лева. Сключените протоколи за разсрочено плащане с клиенти на дружеството са 54 броя на стойност 23 140 лева.
За периода от 1 март до 15 май служители от Центъра за събиране на вземанията към водното дружество са провели 9 369 разговори с длъжници и са посетени 878 абоната със задължения. През месеците март, април и май  са оборудвани със съответните водомери с импулсен изход 12 броя шахти, изградени на вход на населени места. След окомплектоване на шахтите с логери има възможност за денонощен мониторинг на постъпилите и изразходвани водни количества, като при несъответствие се търси причината, която може да бъде физически теч или незаконно ползване на вода. В допълнение са подменени 920 броя водомери на сградни водопроводни отклонения и 782 индивидуални водомери на клиенти.
Единният телефонен номер, 0700 500 54, е утвърден начин за комуникация с клиентите при подаване на сигнали, получаване на информация свързана с услугите на дружеството, информация относно ремонти, отчитане на водомерите и справки, свързани със сметки и задължения на клиентите, посочват от “ВиК – Шумен”.
Оздравяването на дружеството ще засегне всички аспекти от техническата, ремонтната и търговската дейност на дружеството. Фокус в програмата ще бъде и подобряване на комуникацията с клиентите и всички заинтересовани страни на дружеството.

ВиК-Шумен в тежко финансово състояние

Против бизнес-плана на ВиК

Не взеха решение за бизнес плана на ВиК

Вижте повече новини във Facebook и Youtube.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *