Линията на бедност в област Шумен е 555 лв. - Телевизия Шумен

Линията на бедност в област Шумен е 555.92 лв. средномесечно на човек от домакинство, при 637.92 лв. за страната. Данните са за 2023 г. и са предоставени от Националния статистически институт. В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност се увеличава с 25.0%. През 2023 г. най-ниската линия на бедност е в областите Монтана и Видин – съответно 446 и 466 лв., а най-високата – в област София (столица) (990 лв.), следвана от областите Варна (736 лв.), Перник (716 лева) и Кюстендил (702 лв.). Област Шумен заема 16-то място по размер на линията на бедност средномесечно на лице.
Статистиката следи и за индикатори като, свързани с материални лишения. Най-голям брой лица в област Шумен не могат да си позволят подмяна на остаряла мебелировка (39.8%), a 39.5% не могат да посрещнат със собствени средства неочаквани финансови разходи. Едноседмична почивка извън дома не могат да си позволят 36.5% от домакинствата. Затруднения при плащането навреме на разходите, свързани с жилището, имат 12.4%, а 12.1% изпитват ограничения за притежаване и използване на автомобил. Консумация на месо, пилешко или риба (или вегетарианския им еквивалент) всеки втори ден не могат да си позволят 9.7%. Ограничения по отношение на отоплението на жилището поради недостиг на средства изпитват 8.9% от лицата.
В област Шумен през 2023 г. с тежки материални и социални лишения живее 9.8% от населението. 18.2% от населението в област Шумен, или 27 200 лица, са били в риск от бедност и социално изключване.
През 2023 г. в област Шумен относителният дял на децата с материални лишения е 13.4%.
В изследването, проведено през 2023 г., в област Шумен са анкетирани домакинства от 28 населени места – 6 града и 22 села.

Пенсионерите одобряват великденски надбавки

Статистиката отчита ръст на раждаемостта в Шуменско

Близо 24 процента ръст на жилищното строителство за тримесечие отчита статистиката

Вижте повече новини във Facebook и Youtube.

One thought on “Линията на бедност в област Шумен е 555 лв.”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *