Пожароопасният сезон е обявен! - Телевизия Шумен

В Шумен са взети всички мерки за предпазване от огнени бедствия в пожароопасния сезон. До това заключение стигнаха членовете на Съвета за намаляване риска от бедствия на територията на община Шумен.
Осемнайсетте членове на Съвета за намаляване риска от бедствия на територията на община Шумен изслушаха докладите на за готовността да се реагира при пожари в населени места, гори и ниви, и основните причини за тяхното възникване.
„До момента няма допълнителни мерки, които трябва да се предприемат. Обявен е пожароопасният сезон със заповед и съответно е забранено паленето и използването на открит огън в полските и горските територии, освен на разрешените за това места, а това са обособените огнища, които са на територията на Парк „Шуменско плато“, каза на заседанието главен инспектор Красимир Колев, началник на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Шумен.
Към момента специалистите оценяват риска за пожари като много висок, заради високите температури и наличния вятър и се надяват гражданите да са отговорни и да не палят огън дори на териториите на своите имоти. Горските служители също са в готовност, след шестте пожара от изминалите две години.
„С обща площ 117 дка, от които 8 дка са от върхов тип, а 109 дка от низов тип. По видове собственост от пожари са засегнати 89 дка държавни и горски територии и 28 дка общински територии. Основната причина за възникване на горските пожари се оказва небрежност при боравене с открит огън“, изнесе конкретни данни за пожарите в горите инж. Атила Махмуд, старши лесничей в Държавното горско стопанство – Шумен.
В помощ на пожарникари и лесничеи в Шумен има доброволно формирование от 18 души, в готовност за де включат до един час, след като бъдат повикани.
„Към момента разполагаме с четири гръбни пръскачки, тупалки, лопати мотики, кирки, негоримо защитно облекло, мотопомпа, агрегат, верижни триони и др. В процес сме на дооборудване с още бензинови тримери и още гръбни пръскачки“, каза инж. Христо Христов, старши експерт в Община Шумен.
В заключение – Община Шумен е готова за пожароопасния сезон. Остава ние, населението, които сме основен фактор за пожарите, да спазваме основни правила – да не палим огън на открито и да не изхвърляме незагасена цигара през прозореца на колата.

Риск от пожари

Мерки срещу възникване на пожари в земеделските земи и горите

Повишава се рискът от горски пожари

11 сигнала за пожари през почивните дни

Вижте повече новини във Facebook и Youtube.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *