МВР ще съдейства на граждани без валидни документи да гласуват - Телевизия Шумен
МВР ще съдейства на граждани без валидни документи да гласуват

Звената „Български документи за самоличност“ при Областната дирекция на МВР – Шумен ще
съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да
упражнят правото си на глас в деня на изборите за президент и вицепрезидент на Република
България и Народно събрание.
В седмицата преди 14 ноември е създадена необходимата организация българските граждани, които
нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи /лична карта или личен/зелен
паспорт/, защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат
възможност да упражнят правото си на глас. Дирекция „Български документи за самоличност“ е
създала следната организация за работа:

В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова
лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен,
откраднат , повреден, унищожен документ за самоличност /лична карта, личен /зелен/ паспорт или
лична карта с изтекъл срок на валидност;
При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 12 ноември 2021
г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да
гласуват.

За да бъде издадено удостоверение е необходимо:

Гражданите лично да подадат в ОДМВР- Шумен, или по полицейските управление в Нови пазар,
Велики Преслав и Каолиново за дните от 9 ноември 2021 г. до 13 ноември 2021 г. от 08:30 ч. до
17:00 ч. и на 14 ноември 2021 г. от 08:30 до 19:00 часа. В случай, че работното време на
съответното звено е различно, удостоверенията ще се издават в рамките на работното време на
звеното, като задължително ще се спазва периодът на 13.11.2021 г. /събота/ и на 14.11.2021 г.
/неделя/. Информация за работното време на всяко звено БДС е поставена на входа на
помещенията, в които се осъществява административно обслужване на гражданите по линия
документи за самоличност.
Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за
президент и вицепрезидент на Република България и за Народно събрание, се издават само след
приемане на заявление за издаване на лична карта.
В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта,
удостоверения може да се издаде във всяко РУ, независимо от обявения постоянен и настоящ
адрес.
При евентуално провеждане на втори тур на избори за президент и вицепрезидент на Република
България (21.11.2021 г.) ще се издават нови удостоверения от 16.11.2021 г. до 21.11.2021 г.
включително, съгласно начина, описан по-горе.
Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.
Удостоверението се издава да послужи само пред секционната избирателна комисия и е валидно за
изборния ден – 14 ноември 2021 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *