В Българската армия за 6 месеца - Телевизия Шумен
В Българската армия за 6 месеца

Стартира първият прием на български граждани за срочна служба в доброволния резерв. Това съобщиха от Военно окръжие – Шумен. Със заповед на министъра на отбраната са обявени 150 длъжности за срочна служба в доброволния резерв. 30 от тях са във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ в гр. Шумен. Останалите 120 вакантни длъжности са с място за изпълнение в НВУ „Васил Левски” във Велико Търново.
Могат да кандидатстват само български граждани, които не навършват 40 години в годината на кандидатстване, не са осъждани за престъпление от общ характер, нямат премината военна служба, срочна служба или военна подготовка и не страдат от психично заболяване. Минималното изискване за образование е основно.
Крайният срок за кандидатстване е 22 октомври. Документите се подават във Военните окръжия по постоянен адрес на кандидатите.
Кандидатите ще бъдат допускани до подбор по документи. Комисии ще класират кандидатите по критерии. Само класираните кандидати ще се явяват на медицински прегледи и изследване за установяване на психологична пригодност.
Съгласно заповедта на министъра, срочната служба ще започне от 10 януари 2022 г. Тя се изпълнява за срок до 6 месеца и включва последователно преминаване на 3 етапа: начална военна подготовка, специална военна подготовка и изпълнение на задачи в състава на военни формирования от въоръжените сили.
За времето на срочната служба в доброволния резерв резервистите ще получават основно месечно възнаграждение в съответствие със заеманата длъжност и присвоеното военно звание.
Преминалите срочна служба в доброволния резерв ще се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация, в т. ч. в органите и структурите в системата за защита на националната сигурност.
Българската армия дава възможност след изпълнение на договора за срочна служба в доброволния резерв българските граждани да бъдат приети без провеждане на конкурс на военна служба на служба или на служба в доброволния резерв.
Информация по всички въпроси, свързани с приема на български граждани за срочна служба в доброволния резерв, може да се получи във Военно окръжие – Шумен или на телефон: 0882 552 018.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *